Browsing All Posts filed under »Humour«

Pakistan ki Tareef

December 24, 2011 by

16

by Haseeb Asif Originally published at Kafila Islami Jamhooriya Pakistan ki tareekh Hindustan se bohut purani hai. Balkay Islam se bhi purani hai. Jab aathveen sadi mein Muhammad Bin Qasim Islam phelane bar-e-sagheer tashreef laye tau ye jaan ker sharminda huwe ke yahan tau pehle hi Islami riyasat maujood hai. Yahan kufr ka janam tau […]